Medische verklaringen

Wij krijgen regelmatig verzoeken van patiënten om een verklaring in te vullen, bijvoorbeeld voor school, het reisbureau of een woningbouwvereniging. Een behandelend arts mag echter geen verklaringen afgeven over zijn of haar eigen patiënten. U kunt zelf de informatie geven aan betreffende instantie. Neemt deze hier geen genoegen mee, dan moet de instantie zelf een onafhankelijk arts inschakelen of met uw schriftelijke toestemming informatie bij de huisarts opvragen.

Uitsluitend met uw toestemming mogen wij gegevens aan derden verstrekken. U kunt deze toestemming slechts geven als u bekend met het doel, de inhoud en de mogelijke consequenties van de gegevensverstrekking. De toestemming kan zowel mondeling als schriftelijk gegeven worden. Uw toestemming leggen wij vast in uw dossier. 


Dit is een landelijk geldende gedragsregel van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering van de Geneeskunde (de beroepsorganisatie van artsen in Nederland).