Inschrijven

April 2018:

De praktijk is in principe gesloten voor nieuwe patiënten. De toenemende zorgvraag en de bijbehorende werkdruk brengt helaas met zich mee dat wij geen nieuwe patiënten meer inschrijven in onze praktijk zonder voorafgaand overleg.

In het geval van geboortes of samenwonen/huwelijk met een patiënt die reeds is ingeschreven in onze praktijk, kunnen wij u zonder overleg inschrijven. Verdere verzoeken om inschrijving worden eerst overlegd met de huisarts.