Klachtenregeling

De medewerkers van onze praktijk doen hun uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Gelukkig verloopt het contact tussen patiënt en zorgverlener meestal naar ieders tevredenheid. Toch kan het gebeuren dat u als patiënt ontevreden bent over het handelen van de zorgverleners in onze huisartsenpraktijk. U kunt hier op verschillende manieren iets mee doen.

  1. In het algemeen kunt u de klacht het beste eerst met uw huisarts bespreken, hoe moeilijk dat voor u misschien ook is. Als we niet weten dat u ontevreden ben, kunnen we ook niet proberen de klacht op te lossen. Bij voorkeur horen wij bij het maken van een afspraak dat u een klacht wilt bespreken, zodat wij voldoende tijd kunnen inplannen voor het gesprek. 

  2. U kunt uw klacht ook schriftelijk indienen via het klachtenformulier. Dit klachtenformulier kunt u afhalen bij de praktijk.  

  3. Als de uitkomsten van het gesprek met de huisarts of de klachtenbehandeling door de huisartsenpraktijk niet naar uw tevredenheid verlopen, dan kunt u een klacht indienen via het  Klachtenpunt Huisartsenzorg Twente. De klacht wordt dan door een onafhankelijke klachtenfunctionaris behandeld.
    Hoe u een klacht bij “Klachtenpunt Huisartsenzorg Twente” kunt indienen, leest u op de website www.khtwente.nl.