Spoedgevallen

Bel 112 bij een levensbedreigende situatie!

Als het om een spoedgeval gaat en wachten is onverantwoord, belt u:

0541 - 514 384 en toetst u een 1.

De praktijkassistente staat u dan onmiddellijk te woord. Dit is uitsluitend voor spoedgevallen tussen 08.00 – 17.00 uur.

Na 17.00 uur en in het weekend belt u de huisartsenpost:

088 - 555 11 22.

Bij afwezigheid van uw huisarts in geval van spoed belt u :

0541 - 514 384, toets een 0.

Bij verwondingen of spoedeisende klachten kunt u tijdens openingstijden direct naar de praktijk komen. Als u belt dat u eraan komt, kunnen wij rekening houden met uw komst.