Zorgregistraties NIVEL

Onze praktijk doeet mee aan het verzamelen van gegevens voor wetenschappelijk onderzoek door het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL).

Het Nivel kent een zeer strikt privacybeleid en ontvangt van ons geen informatie waarmee patiënten direct geïdentificeerd kunnen worden. Patiënten kunnen bij ons meer informatie opvragen en ook hun eventuele bezwaar laten registreren.  

Meer informatie kunt u vinden op de website van Nivel Zorgregistraties eerste lijn: www.nivel.nl/zorgregistraties en voor de privacybescherming: https://www.nivel.nl/nl/NZR/overnivel/privacybescherming.

Mocht u desondanks bezwaar hebben tegen het gebruik van uw gegevens, laat het ons dan weten en wij zullen uw bezwaar laten registreren.