Spreekuur

Spreekuren zijn er op iedere werkdag. 

U kunt van 08.00 -11.00 uur bellen voor het maken van afspraken. Indien u ’s ochtends voor 10.00 uur belt, is het vaak mogelijk nog een afspraak te plannen voor dezelfde dag. Wel verzoeken wij u om bij een afspraak op dezelfde dag één klacht te bespreken. Voor meer klachten of een consult dat meer tijd vergt, zal het niet altijd mogelijk zijn op dezelfde dag een afspraak te maken.

Vrijdagmiddag uitsluitend spoedgevallen

Op vrijdagmiddag plannen wij uitsluitend spoedgevallen voor patiënten die een ernstige klacht hebben waarmee zij niet tot maandag kunnen wachten. Reguliere afspraken worden op vrijdagmiddag niet ingepland, daarvoor is alle andere dagen van de week ruimte ingepland.

Wrattenspreekuur

Het wrattenspreekuur is altijd op inloop tussen 15.00-16.30 uur maandelijks op woensdag. U kunt zonder afspraak komen, maar graag even melden aan de balie, dan weten wij dat u in de wachtkamer zit. 

Voor 2019 zijn de volgende data voor het wrattenspreekuur:

9 januari
6 februari
13 maart
3 april
8 mei
5 juni
3 juli
7 augustus (ovb)
4 september
9 oktober
6 november
4 december

Waarom vraagt de assistente naar uw klachten?
De praktijkassistente zal altijd vragen naar de reden van de afspraak. Zij doet dit om de urgentie van de klacht en de duur van het consult in te schatten. We proberen op deze manier het spreekuur te structureren en te bepalen wat wanneer moet. Soms blijkt uw vraag niet tot morgen te kunnen wachten zoals u zelf dacht, maar zien wij u liever vandaag nog. De assistente is (net als de
huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

Wij verzoeken u één klacht per consult te bespreken. Hierdoor wordt voorkomen dat spreekuren erg uitlopen.